Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini

Slika /slike/Priopcenja/mjera42642024.jpg
U „Narodnim novinama“ broj 46/2024 objavljen je Pravilnik o provedbi Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini. 

Cilj Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene energenata, subjekti u preradi poljoprivrednih proizvoda dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka. Potporom iz ovoga Programa nastoje se sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost subjekata koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda i održati proizvodnju.

Potpora će se realizirati kroz dvije mjere: 
 
Mjera 1. Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije
Prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje se kao povećanje troškova energenata izuzev prirodnog plina i električne energije tijekom razdoblja od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023., u odnosu na odgovarajuće razdoblje tijekom 2021. godine. Povećanje troškova izračunava se usporedbom prosječne cijene po jedinici energenta u referentnom razdoblju i prosječne cijene po jedinici energenta u prihvatljivom razdoblju.
 
Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije
Prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje se u skladu s točkom 72. podtočkom (e) Privremenog kriznog okvira za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine. Prihvatljivi korisnici ugovorima/računima dokazuju količine prirodnog plina i/ili električne energije koje koriste za prihvatljivu djelatnost na mjernim mjestima poslovnih jedinica koje se odnose na objekte u kojima se vrši prerada.
 
Za provedbu Programa osigurana su sredstva u iznosu 6.000.000,00 €, od kojih 3.000.000 € u 2024., a 3.000.000 u 2025. godini.
 
Zahtjev za potporu popunjava se putem AGRONET-a, zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 5. svibnja 2024., a detaljni uvjeti i obrasci dostupni su na poveznici:
https://www.apprrr.hr/podnosenje-zahtjeva-za-provedbu-programa-drzavne-potpore-za-kompenzaciju-rasta-cijene-energenata-u-sektorima-prerade-poljoprivrednih-proizvoda-otvoreno-do-05-svibnja-2024/  
 

Pisane vijesti