OBAVIJEST ZA POTROŠAČE - Povlačenje i opoziv proizvoda - Svježi nezapakirani poriluk

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda svježi nezapakirani poriluk kod kojeg je utvrđena povećana količina pesticida.

Po uzorkovanju tijekom provedbe službene kontrole sanitarne inspekcije, zaprimljen je nalaz povećane količine pesticida klorpirifos u količini od 1,35 mg/kg-ppm te isti nije prikladan za konzumaciju.

Uzorkovanje je provedeno 04. studenoga 2016. godine na tržnici Kvatrić u Zagrebu, a proizvod je podrijetlom s OPG-a Suzana Novosel, Zagreb.

Po zaprimanju obavijesti o nesukladnom nalazu od 17. studenoga 2016. godine provodi se inspekcijski nadzor na spomenutoj tržnici od strane sanitarne inspekcije dok poljoprivredna inspekcija provodi inspekcijski nadzor na OPG-u sa kojeg potječe nesukladan proizvod.

U skladu s Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/2013) utvrđena količina klorpirifosa u/na poriluku (1,35 ± 0,33 mg/kg) prelazi postavljenu EU MDK vrijednost od 0,01 mg/kg.

Na temelju provedene procjene rizika konzumacija poriluka sa navedenim ostacima klorpirifosa predstavlja akutni rizik (kod kratkotrajnog unosa)  za zdravlje ljudi.

Dodatni podaci o proizvodu:

Proizvođač: OPG-a Suzana Novosel, Zagreb
Zemlja podrijetla: Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod!Stranica