Obavijest za uvoznike drva i proizvoda od drva iz trećih država

Svi gospodarski subjekti koji prvi put stavljaju drvo i proizvode od drva iz trećih država na tržište Europske unije dužni su provoditi sustav dužne pažnje, odnosno pratiti sljedivost istih kroz identifikaciju proizvoda, praćenje porijekla te povijesno praćenje procesa proizvodnje, distribucije i prodaje. Svrha sustava dužne pažnje je smanjenje rizika od stavljanja nezakonito posječenog  drva i proizvoda od takvog drva na tržište EU-e.

Od 15. studenoga 2016. godine, svi  gospodarski subjekti koji uvoze drvo i proizvode od drva u EU-u iz Republike Indonezije dužni su posjedovati FLEGT dozvolu, dokument koji potvrđuje da je pošiljka drva i proizvoda od drva zakonito proizvedena u skladu s odgovarajućim zakonima države sječe. Drvo i proizvodi od drva praćeni FLEGT dozvolom smatraju se sukladnima zahtjevima sljedivosti proizvoda. Presliku FLEGT dozvole, dobivene od dobavljača, potrebno je dostaviti Ministarstvu financija, Carinskoj upravi i  Ministarstvu poljoprivrede.

Detaljna informacija je dostupna  pod naslovom Drvna industrija, i na e-adresi drvna.industrija@mps.hrStranica