Podaci o inspekciji sigurnosti hrane - salmonela

Sektor veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane izrađuje, a veterinarska inspekcija provodi monitoring hrane životinjskog podrijetla s ciljem kontrola mikrobioloških kriterija u hrani, kontrola aditiva u hrani, najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani te kontrole otpornosti zoonotskih i komenzalnih bakterija na antimikrobna sredstva. Kontrole, odnosno uzorkovanja provode se na razini prerade i stavljanja na tržište u Republici Hrvatskoj. Tako je tijekom 2015. godine pretraženo ukupno 5929 uzoraka hrane, od čega 2191 uzorak na mikrobiološke kriterije sigurnosti hrane. Od 2.191 uzoraka na mikrobiološki kriterij sigurnosti hrane na salmonelu je pretražen 1.121 uzorak, od čega je bilo ukupno 18 pozitivnih nalaza – 9 u mesu peradi, 7 u mljevenom mesu i 2 u mesnim pripravcima koji ne sadrže meso peradi. U 2016. godini (do sada) je na mikrobiološke parametre uzorkovano i pretraženo ukupno 2.093 uzorka na prisutnost salmonele od čega je 67 uzoraka hrane bilo pozitivno.

Ministarstvo poljoprivrede upravo pojačano kontrolira subjekte u poslovanju s hranom i naše su veterinarske inspekcije na cijelom terenu RH još od prošlog tjedna. Uz kontrolne aktivnosti predviđene godišnjim planovima, ministar Tolušić je, već prvi tjedan svog mandata, zatražio dodatne kontrole distributivnih centara trgovačkih lanaca te objavu svih informacija javnosti. Stoga Ministarstvo objavljuje svaku incidentnu ali i potencijalno incidentnu situaciju  s terena i odmah o tome izvještavamo javnost priopćenjima.

Kako radi veterinarska inspekcija – podaci o službenim kontrolama

Podaci o provedenim službenim kontrolama u 2015. godini
Tijekom 2015. godine od ukupno 21.980 provedenih službenih kontrola, veterinarski inspektori proveli su 4.902 službene kontrole u području hrane. Od toga, tijekom 1.686  službenih kontrola utvrđene su nesukladnosti . Tijekom 2015. godine veterinarski inspektori su ukupno izdali 1.933 rješenja (po jednom predmetu može biti više rješenja)  i 56 optužnih prijedloga.

Podaci o provedenim službenim kontrolama u 2016. godini
Od 1. siječnja do 17. studenoga 2016. godine od ukupno 16.642 provedene službene kontrole veterinarski inspektori su proveli 4.242 službene kontrole u području hrane. Od toga su tijekom 1.714 službenih kontrola utvrđene nesukladnosti. Tijekom 2016. godine veterinarski inspektori izdali su ukupno 1.931 rješenje (po jednom predmetu može biti više rješenja) i 48 optužnih prijedloga.

U Republici Hrvatskoj  radi ukupno 200 veterinarskih inspektora u okviru Ministarstva poljoprivrede te 274 ovlaštenih veterinara u kontrolnim tijelima (akreditirane pravne osobe s delegiranim ovlastima).Stranica