Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme za potrebe predsjednja RH Vijećem EU