Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu instrumenata za kontrolu u ribarstvu-mjerač debljine konca

Evidencijski broj: 175/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu instrumenata za kontrolu u ribarstvu-mjerač debljine konca
Rok za dostavu ponuda: 10.09.2021 14:00
01.09.2021 Dokumentacija za nadmetanje
01.09.2021 PRILOG I_Ponudbeni list
01.09.2021 PRILOG V_Tehnička spec_mjerači oka
01.09.2021 PRILOG IV_Izjava o podacima dodatnog kriterija
01.09.2021 PRILOG VI_Izjava o nekaznjavanju
01.09.2021 PRILOG II_Troškovnik_mjerač debljine konca
01.09.2021 PRILOG III_Kriteriji odabira i nacin izracuna ocjene ponuda