Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja s ciljem izdavanja preporuka za berbu

Evidencijski broj: 129/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja s ciljem izdavanja preporuka za berbu
Rok za dostavu ponuda: 16.08.2021 12:00
09.08.2021 Dokumentacija za nadmetanje
09.08.2021 PRILOG II - TROŠKOVNIK
09.08.2021 PRILOG I - PONUDBENI LIST
09.08.2021 PRILOG IV - PROJEKTNI ZADATAK
09.08.2021 PRILOG III - IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU