Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu pneumatskih prsluka za posadu službenih plovila

Evidencijski broj: 183/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu pneumatskih prsluka za posadu službenih plovila
Rok za dostavu ponuda: 18.05.2021 11:00
10.05.2021 Dokumentacija za nadmetanje
10.05.2021 PRILOG I - Ponudbeni list
10.05.2021 PRILOG V - Tehnička specifikacija
10.05.2021 PRILOG IV - Izjava o podacima dodatnog kriterija
10.05.2021 PRILOG VI - Izjava o nekažnjavanju
10.05.2021 PRILOG II - Troškovnik
10.05.2021 PRILOG III - Kriteriji odabira i nacin izracuna ocjene ponuda