Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Migraciju informacijskog sustava Lysacan na CDU

Evidencijski broj: 245/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Migraciju informacijskog sustava Lysacan na CDU
Rok za dostavu ponuda: 30.04.2021 11:00
23.04.2021 Dokumentacija za nadmetanje
23.04.2021 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
23.04.2021 Projektni zadatak
23.04.2021 Prilog III -Kriteriji za odabir ponude
23.04.2021 Prilog II - Troškovnik
23.04.2021 Prilog I - Ponudbeni list