Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave prijemnika GNSS (Globalni navigacijski satelitski sustav) za službena plovila Ministarstva poljoprivrede

Evidencijski broj: 181/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave prijemnika GNSS (Globalni navigacijski satelitski sustav) za službena plovila Ministarstva poljoprivrede
Rok za dostavu ponuda: 08.03.2021 12:00
24.02.2021 Dokumentacija za nadmetanje
24.02.2021 PRILOG I_Ponudbeni list
24.02.2021 PRILOG VI_Izjava o nekaznjavanju
24.02.2021 PRILOG V Tehnička specifikacija
24.02.2021 Troškovnik - Prilog II
24.02.2021 PRILOG III_Kriteriji odabira i nacin izracuna ocjene ponuda
24.02.2021 PRILOG IV Izjava o podacima dodatnog kriterija