Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge vanjskih stručnjaka za utvrđivanje opravdanosti uvođenja paušalne stope PDV-a u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj

Evidencijski broj: 260/2020/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge vanjskih stručnjaka za utvrđivanje opravdanosti uvođenja paušalne stope PDV-a u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj
Rok za dostavu ponuda: 07.12.2020 13:00
20.11.2020 Dokumentacija za nadmetanje
20.11.2020 PRILOG_V_Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)
20.11.2020 PRILOG_I_Ponudbeni list
20.11.2020 PRILOG_IV_Izjava_o_nekaznjavanju
20.11.2020 PRILOG_III_Projektni zadatak
20.11.2020 PRILOG_II_Troskovnik