Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge analize i određivanje tehnološke zrelosti plodova maslina u njihovom području uzgoja s ciljem izdavanja preporuka za berbu

Evidencijski broj: 143/2020/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge analize i određivanje tehnološke zrelosti plodova maslina u njihovom području uzgoja s ciljem izdavanja preporuka za berbu
Rok za dostavu ponuda: 26.08.2020 11:00
19.08.2020 Dokumentacija za nadmetanje
19.08.2020 Prilog 3_Projektni zadatak_Određivanje tehnološke zrelosti maslina s ciljem izdavanja preporuka za berbu
19.08.2020 Prilog 1_ Ponudbeni list