Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nadogradnju programske aplikacije SEMIS

Evidencijski broj: 73/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nadogradnju programske aplikacije SEMIS
Rok za dostavu ponuda: 17.11.2023 12:00
10.11.2023 Dokumentacija za nadmetanje
10.11.2023 Prilog II -Ponudbeni list
10.11.2023 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
10.11.2023 Prilog III - Troškovnik
10.11.2023 Prilog I - Projektni zadatak