Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Organizaciju godišnje skupštine GFCM

Evidencijski broj: 141/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Organizaciju godišnje skupštine GFCM
Rok za dostavu ponuda: 23.10.2023 12:00
19.10.2023 Dokumentacija za nadmetanje
19.10.2023 PRILOG II_Troškovnik
19.10.2023 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
19.10.2023 Prilog_III_Tehnička specifikacija
19.10.2023 PRILOG I - Ponudbeni list