Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge za Nabavu uređaja za korisnike za ispis i skeniranje (teren)

Evidencijski broj: 211/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge za Nabavu uređaja za korisnike za ispis i skeniranje (teren)
Rok za dostavu ponuda: 16.10.2023 10:00
09.10.2023 Dokumentacija za nadmetanje
09.10.2023 PRILOG II_Troškovnik
09.10.2023 PRILOG I - Ponudbeni list
09.10.2023 Prilog_III_Tehnička specifikacija
09.10.2023 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju