Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu stolica

Evidencijski broj: 1/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu stolica
Rok za dostavu ponuda: 20.03.2023 10:00
10.03.2023 Dokumentacija za nadmetanje
10.03.2023 Prilog II -Ponudbeni list
10.03.2023 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
10.03.2023 Prilog III - Troškovnik
10.03.2023 PRILOG I - Tehnička specifikacija