Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Održavanje računalnog programa za mjeru 20 Programa ruralnog razvoja (Tehničku pomoć)

Evidencijski broj: 70/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Održavanje računalnog programa za mjeru 20 Programa ruralnog razvoja (Tehničku pomoć)
Rok za dostavu ponuda: 08.03.2023 13:00
01.03.2023 Dokumentacija za nadmetanje
01.03.2023 Prilog II -Ponudbeni list
01.03.2023 Prilog I - Projektni zadatak
01.03.2023 Prilog III - Troškovnik
01.03.2023 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju