Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Utvrđivanje kvalitete podataka u FADN istraživanju, analize i izračuni

Evidencijski broj: 185/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Utvrđivanje kvalitete podataka u FADN istraživanju, analize i izračuni
Rok za dostavu ponuda: 15.03.2023 11:00
27.02.2023 Dokumentacija za nadmetanje
27.02.2023 PRILOG I - Ponudbeni list
27.02.2023 Prilog V - Projektni zadatak
27.02.2023 Prilog IV - Kriteriji odabira i način izračuna ocjene ponuda
27.02.2023 PRILOG III_Izjava o nekažnjavanju
27.02.2023 PRILOG II_Troškovnik
06.03.2023 Dokumentacija za nadmetanje - IZMJENA