Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane.

Evidencijski broj: 166/2023/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu centralnog upravljanja u IT sustavu za doniranje hrane.
Rok za dostavu ponuda: 14.02.2023 12:00
07.02.2023 Dokumentacija za nadmetanje
07.02.2023 Prilog I - Projektni zadatak
07.02.2023 Prilog V - Izjava o nekažnjavanju
07.02.2023 Prilog IV - Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude
07.02.2023 Prilog VI - Izjava ponuditelja o podatku kriterija za odabir
07.02.2023 Prilog II -Ponudbeni list
07.02.2023 Prilog III - Troškovnik