Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu dizajna, aplikacije i nabave tiskanog i promotivnog materijala za promociju i vidljivost SP ZPP 2023.-2027.

Evidencijski broj: 254/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu dizajna, aplikacije i nabave tiskanog i promotivnog materijala za promociju i vidljivost SP ZPP 2023.-2027.
Rok za dostavu ponuda: 05.01.2023 11:00
28.12.2022 Dokumentacija za nadmetanje
28.12.2022 PRILOG II - Troškovnik EUR
28.12.2022 PRILOG I - Projektni zadatak
28.12.2022 PRILOG III – Izjava o sposobnosti
28.12.2022 PRILOG V - Popis obavljenih usluga
28.12.2022 PRILOG VI - Izjava o nekažnjavanju
28.12.2022 PRILOG IV - Životopis ključnog stručnjaka
28.12.2022 Prilog VII -Ponudbeni list