Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Najam vozila i usluge posebnog prijevoza

Evidencijski broj: 25/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Najam vozila i usluge posebnog prijevoza
Rok za dostavu ponuda: 30.11.2022 09:00
22.11.2022 Dokumentacija za nadmetanje
22.11.2022 PRILOG I - Ponudbeni list
22.11.2022 Prilog II - Troškovnik-tehnička specifikacija
22.11.2022 PRILOG III_Izjava o nekažnjavanju