Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge najma opreme - unutarnje i vanjske te audio i video režije za Izložbu „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“

Evidencijski broj: 188/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu usluge najma opreme - unutarnje i vanjske te audio i video režije za Izložbu „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“
Rok za dostavu ponuda: 26.08.2022 12:00
17.08.2022 Dokumentacija za nadmetanje
17.08.2022 Prilog II_Projektni zadatak
17.08.2022 Prilog_III_Tehnička specifikacija s troškovnikom
17.08.2022 Prilog I - Ponudbeni list