Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Održavanje KONTO programa

Evidencijski broj: 43/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Održavanje KONTO programa
Rok za dostavu ponuda: 07.04.2022 11:00
31.03.2022 Dokumentacija za nadmetanje
31.03.2022 Prilog II -Ponudbeni list
31.03.2022 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
31.03.2022 Prilog III - Troškovnik
31.03.2022 Prilog I - Projektni zadatak