Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Održavanje informacijskog sustava WAVESS

Evidencijski broj: 199/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Održavanje informacijskog sustava WAVESS
Rok za dostavu ponuda: 30.03.2022 11:00
22.03.2022 Dokumentacija za nadmetanje
22.03.2022 Prilog II -Ponudbeni list
22.03.2022 Prilog IV - Izjava o nekažnjavanju
22.03.2022 Prilog III - Troškovnik
22.03.2022 Prilog I - Projektni zadatak