Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Integraciju informacijskog sustava za uredsko poslovanje s Konto programom

Evidencijski broj: 116/2022/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Integraciju informacijskog sustava za uredsko poslovanje s Konto programom
Rok za dostavu ponuda: 25.03.2022 16:00
17.03.2022 Dokumentacija za nadmetanje
17.03.2022 Prilog I - Projektni zadatak
17.03.2022 Prilog III b- Troškovnik GRUPA 2
17.03.2022 Prilog II a -Ponudbeni list GRUPA 1
17.03.2022 PRILOG IV - Izjava o nekažnjavanju
17.03.2022 Prilog III a- Troškovnik GRUPA 1
17.03.2022 Prilog II b -Ponudbeni list GRUPA 2
23.03.2022 Dokumentacija za nadmetanje - izmjena