Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu evidencijskih markica za obilježavanje krupne divljači

Evidencijski broj: 142/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nabavu evidencijskih markica za obilježavanje krupne divljači
Rok za dostavu ponuda: 14.12.2021 11:00
07.12.2021 Dokumentacija za nadmetanje
07.12.2021 PRILOG II - Troškovnik
07.12.2021 PRILOG IV - Izgled markica
07.12.2021 PRILOG III - Izjava o nekažnjavanju
07.12.2021 PRILOG I - Ponudbeni list