Jednostavna nabava

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Istraživanje u poljoprivredi u cilju razvoja i provedbe nacionalne strategije biogospodarstva

Evidencijski broj: 276/2021/JN
Predmet: Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Istraživanje u poljoprivredi u cilju razvoja i provedbe nacionalne strategije biogospodarstva
Rok za dostavu ponuda: 08.11.2021 11:00
29.10.2021 Dokumentacija za nadmetanje
29.10.2021 Prilog I_Projektni zadatak
29.10.2021 Prilog V_Predložak popisa i opisa projekata-ugovora-usluga-stručnih radova
29.10.2021 Prilog IV_Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)
29.10.2021 Prilog VI_Izjava o nekažnjavanju
29.10.2021 Prilog II_Ponudbeni list
29.10.2021 Prilog III_Troškovnik