Za izgradnju lokalne infrastrukture 375 milijuna kuna - objavljen 1. natječaj za operaciju 7.4.1.

Otvoren je dugo očekivani Natječaj za provedbu operacije 7.4.1. \"Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu\". Ovo je prvi natječaj ovakvog tipa u Programu ruralnog razvoja RH, a prijave se mogu podnositi od 18. travnja do 18. svibnja 2017. godine. Više informacija na www.ruralnirazvoj.hr

U ovom natječaju dostupno je 50 milijuna eura za izgradnju ili rekonstrukciju dječjih vrtića, igrališta, društvenih i kulturnih domova i sličnih aktivnosti kojima nastojimo pružiti jednake mogućnosti u ruralnim područjima kakvu ljudi imaju i u urbanim područjima te i na taj način doprinijeti zadržavanju stanovništva i kvaliteti života. Sredstva javne potpore iznose ukupno 50.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a prihvatljivi korisnici su:

  • jedinice lokalne samouprave (JLS),
  • trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a,
  • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola,
  • udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije),
  • vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i 
  • lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

„Po prvi puta Program ruralnog razvoja raspisivanjem ovog natječaja dobiva svoj puni smisao. Omogućit ćemo našim ruralnim područjima život dostojan čovjeka – jednake mogućnosti selu kao i gradu! Oplemenjivanje ruralnih prostora ovakvim nužno potrebnim sadržajima doprinijet će povećanju kvalitete života i dati razlog mladima da ostanu na selu, jer novi vrtići i društveni domovi neizostavan su servis modernog doba.“

izjavio je ministar Tomislav Tolušić po objavi Natječaja.Stranica