Vlada donijela Program potpore za proizvođače jabuka - 20 milijuna kuna za 2019. godinu

Slika /slike/Priopcenja/01-225.jpg
Vlada RH je na današnjoj sjednici donijela Program potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu. 

Program se donosi se na temelju Zakona o poljoprivredi, a korisnici potpore su proizvođači jabuka koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika za površine na kojima proizvode jabuke i koje su upisane u ARKOD. Iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod jabukama za koje je podnesen zahtjev za potporu iz ovog Programa. Agencija za plaćanja obavlja administrativnu obradu zahtjeva, kontrolu na terenu te isplatu potpore proizvođačima jabuka. Za provedbu Programa potpore osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu u ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna.
 
Ministrica poljoprivrede Marija Vučković istaknula je da se proizvodnja jabuka godinama nalazi u velikim problemima, a voćari su nakon dvije godine suočavanja s mrazom, u 2018. godini naišli na hiperprodukciju proizvodnje s jedne strane, a s druge strane na nedostatak radne snage, nedostatak rashladnih kapaciteta i na niske otkupne cijene u trenutku berbe.

„Sve je to uzrokovalo da se velik dio ploda ne ubere, da velik dio ostane na stablima ili nepokupljen ispod stabala, što je potencijalni rizik za širenje štetnih bolesti. Da bi se takva opasnost smanjila i otklonila i da bi se intenzivni nasadi jabuka koji predstavljaju 40 posto hrvatske voćarske proizvodnje održali u dobrom stanju, voćarima želimo pomoći kako bi podmirili troškova uklanjanja neobranih ili otpalih plodova i spriječili širenje bolesti",

obrazložila je na sjednici ministrica Vučković.
 
Ukupna proizvodnja jabuka u Republici Hrvatskoj u 2018. godini iznosila je 93.467 tona. Postojeći rashladni kapaciteti za čuvanje voća u Republici Hrvatskoj, a posebice jabuke su nedostatni i iznose oko 53.000 tona.
 
Održavanje voćnjaka u gotovo svim intenzivnim nasadima u Hrvatskoj mora se provoditi sustavno što uzrokuje velika ulaganja. Usprkos tome, pojedine dodatne okolnosti mogu dovesti do neočekivanih pojava.  Među poteškoćama koje su proteklih godina najizraženije, ističu se klimatski ekstremi i njihove posljedice na biljnu proizvodnju, pri čemu nepovoljni klimatski uvjeti prate i 2019. godinu. Neubrani plodovi na stablima jabuke potencijalni su supstrat za održavanje, razmnožavanje i širenje pojedinih štetnih organizama. Zaostali plodovi na stablu predstavljaju izvor zaraze ponajprije za gljivične bolesti, koje inače i uzrokuju najveće štete u voćarskoj proizvodnji. Sve navedeno rezultiralo je povećanom uporabom sredstava za zaštitu bilja, a time i većim troškovima zaštite.
 
Da bi se eliminirao rizik od šteta do kojih potencijalno može dovesti ostanak velikog broja neubranih plodova i velikog broja nezbrinutih plodova jabuke na tlu, takve plodove potrebno je sakupiti i ukloniti iz nasada, prema pravilima struke. Sakupljanje i uklanjanje takvih plodova jabuka predstavlja značajan dodatni (ne standardni) trošak za proizvođače.  Stoga je cilj ove potpore provedba aktivnosti koje doprinose sprječavanju širenja bolesti i nastanka dugoročnih šteta uslijed izvanrednih vremenskih okolnosti te održavanje površina pod trajnim nasadima u dobrom proizvodnom stanju.
 

Pisane vijesti