Utvrđena afrička svinjska kuga u divlje svinje na području Zadarske županije

Slika /slike/Priopcenja/kuga372023.jpg
Dana 26. rujna 2023. godine Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je izvješće Hrvatskog veterinarskog instituta kojim je utvrđen pozitivan nalaz na afričku svinjsku kugu u divlje svinje nađene uginule na području Zadarske županije. Isti dan je veterinarska inspekcija Državnog inspektorata izvršila nadzor kojim je utvrđena lokacija pronalaska lešine od strane komunalnog redara Grada Nina te ostale aktivnosti ovlaštene veterinarske organizacije- Veterinarske stanice Zadar u svrhu uzimanja uzorka te neškodljivog zbrinjavanja lešine. 

Prilikom inspekcijskog nadzora nije utvrđeno činjenično stanje u odnosu na uzrok uginuća (udar automobila, prirodna smrt uz javnu prometnicu), stoga je važno napomenuti da je u tijeku detaljno epidemiološko istraživanje kojim će se dodatno utvrditi okolnosti, postupanje i aktivnosti vezane za predmetni slučaj. Ujedno, s obzirom da je Programom nadziranja određeno da se u ovlašteni službeni laboratorij šalju cijela trupla, potrebno je utvrditi razloge odstupanja (poslana je slezena).

Patoanatomski nalaz životinje ukazuje na mogućnost traume i udara automobila uz dodatnu napomenu da Ministarstvo poljoprivrede do danas nije zaprimilo informaciju o naletu vozila na divlju svinju na području Zadarske županije.

Rješenjem Klase: UP/I-322-01/23-01/22; URBROJ: 525-09/560-23-15 od 27. rujna 2023. godine, nastavno na pojavu bolesti u divlje svinje, određena je zaražena zona koja obuhvaća područje gradova, općina i naselja u Zadarskoj županiji u kojima se provode mjere sukladno Naredbi o mjerama
kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 87/23 i 99/23), a iste se odnose na populaciju divljih svinja te na objekte s držanim svinjama u području županije obuhvaćene zaraženom zonom.

Pisane vijesti