U Vladinom paketu mjera više od 45 milijuna eura za pomoć poljoprivrednicima, ribarima i drvoprerađivačima

Slika /slike/Priopcenja/VRH_5924.jpg
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske u četvrtak, 16. ožujka 2023. godine, prihvaćen je niz zaključaka o pomoći poljoprivrednicima, ribarima i drvoprerađivačima u okviru novog 1,7 milijardi eura vrijednog paketa mjera. Riječ je o potpori vrijednoj 45,78 milijuna eura, uz dodatnih 4,25 milijuna eura vrijednu mjeru pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom.

Usprkos svim do sada poduzetim mjerama pomoći, pritisak na primarnu proizvodnju, kao prvu fazu lanca opskrbe hranom, i dalje je jak i intenzivan. Subjektima koji se bave proizvodnjom u osjetljivim sektorima stočarstva (govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva, kozarstva, peradarstva, konjogojstva i pčelarstva) i biljne proizvodnje (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, šećerne repe, sjemenskog kukuruza i sjemena povrća) nadoknadit će se dio pretrpljenih gubitaka mjerom vrijednom 26,5 milijuna eura, čime će se osigurati likvidnost primarnih poljoprivrednih proizvođača, nastaviti proizvodnja te osigurati opskrba potrošača.

Također, kako bi se održala postojeća razina proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka osigurano je dodatnih milijun eura za potpore malim mljekarama za nadoknadu dijela troškova sabiranja mlijeka. Male mljekare surađuju sa više od 740 gospodarstava, a što je 19% od ukupnog broja proizvođača mlijeka.

Kako bi se povećala neovisnost poljoprivrednih gospodarstava o energentima te smanjili troškovi proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda omogućit će se i sufinanciranje ulaganja u korištenje obnovljivih izvora energije, a potpora ukupne vrijednosti 10 milijuna eura dodjeljivat će se u okviru intervencije 73.03. Strateškog plana.

Dodjelom državne potpore male vrijednosti sektoru ribarstva i akvakulture, za oko 1 200 poduzetnika u ovom sektoru, uključujući gospodarski ribolov na moru, slatkovodnu akvakulturu, uzgoj školjkaša, preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, kao i lokalne akcijske skupine u ribarstvu, financijski će se pomoći s 4,3 milijuna eura bespovratnih sredstava.

U okviru novog paketa predviđena je i 3,98 milijuna eura vrijedna mjera potpore male vrijednosti poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja, i to za ulaganja u zelene i energetski učinkovite tehnološke i prostorne kapacitete, digitalizaciju i marketing.
Povrh navedenog, kako bi se ublažili negativni socijalni učinci te pomoglo socijalno ugroženim kategorijama građana koja se griju na ogrjevno drvo, osigurano je 4,25 milijuna eura. Ova mjera omogućava povećanje popusta na cijenu ogrjevnog drva za kategoriju kućanstvo na ukupno 20 %, a mjera će obuhvatiti oko 35 tisuća kućanstava koja koriste ogrjevno drvo kao energent.

4. paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstava se nalazi na poveznici

Pisane vijesti