Održani BIOEAST kongres u Varšavi

Slika /slike/Priopcenja/TM_Varšava.jpg
Državni tajnik Tugomir Majdak je u okviru Međunarodnog BIOEAST Kongresa na visokoj razini, održanog u Varšavi 15. i 16. ožujka 2023. godine, sudjelovao na službenom sastanku i panelu državnih tajnika ministarstava poljoprivrede 11 država članica BIOEAST inicijative tijekom kojeg su raspravljali o nacionalnim konceptima razvoja biogospodarstva.

Kongres ima za cilj predstaviti Program strateških istraživanja i inovacija u cilju pružanja relevantnih i istraživačkih smjernica vezanih za politiku strateškog istraživanja u području biogospodarstva i povezanih sektora, u kojem su sudjelovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, te  je ujedno bio prilika i da se prezentiraju nacionalni koncepti razvoja  biogospodarstva i rasprave najvažniji izazovi u kontekstu istraživanja i inovacija s kojima se suočava BIOEAST makro-regija.

Tom prilikom državni tajnik Majdak istaknuo je kako Ministarstvo poljoprivrede radi na uspostavi okvira za razvoj nacionalne strategije biogospodarstva i pratećeg akcijskog plana, a nacrt Strategije biogospodarstva uskoro će biti predstavljen u javnoj raspravi.  Također, naglasio je kako će se putem digitalne platforme potaknuti međuresorna suradnja institucija te razmjenjivati podatke vezano za daljnji razvoj biogospodarstva u Hrvatskoj.

Međunarodni kongres na visokoj razini u organizaciji BIOEAST inicijative i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Poljske ujedno predstavlja i završnu konferenciju BIOEASTsUP projekta na kojemu su kao partneri i predstavnici RH sudjelovali Energetski institut Hrvoje Požar i Hrvatska poljoprivredna komora.

 

Pisane vijesti