U Hrvatskom saboru izglasan Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Slika /slike/Priopcenja/2020_11_28_sjeme.jpg
Glavni cilj Zakona o sjemenu je urediti proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, odrediti nadležnost pojedinih tijela, inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja od značenja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednoga sjemenarstva i rasadničarstva, a njime se prenose odredbe tzv. marketinških direktiva (14 direktiva) koje reguliraju proizvodnju i stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.
 
Sustav proizvodnje i stavljanja na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala propisan je direktivama Europske unije, koje se temelje na međunarodnim protokolima. Poljoprivredni reprodukcijski materijal prije stavljanja na tržište prolazi kroz proces certifikacije, odnosno službenog nadzora u proizvodnji.
 
Kako bi se očuvale autohtone, tradicionalne sorte i pohranile u banku biljnih gena, Zakon o sjemenu propisuje donošenje Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora kroz koji će se definirati detaljne aktivnosti koje će provoditi sudionici navedenog Nacionalnog programa.
 
Kako bi mali poljoprivredni proizvođači imali mogućnost korištenja malih količina sjemena na vlastitom gospodarstvu, Zakon o sjemenu uvodi pojam „sjeme s poljoprivrednog gospodarstva“. Takvo sjeme morat će proći postupak dorade kako bi se osigurala minimalna prisutnost štetnih organizama u skladu s propisima iz područja biljnog zdravstva. Predviđenom Zakonskom odredbom ne ograničava se korištenja domaćeg sjemena za vlastite potrebe u nekomercijalne svrhe, niti se ograničavaju načela ekološke proizvodnje.
 
Također, predviđena je mogućnost donošenja određenih nacionalnih sortnih lista sjemena i sadnog materijala kako bi se omogućilo brzo uvođenje autohtonih, tradicijskih i ugroženih sorti iz banke biljnih gena u sustave proizvodnje i stavljanja na tržište.
 
Poljoprivredni reprodukcijski materijal temelj je poljoprivredne proizvodnje, te je prva karika u lancu proizvodnje i opskrbe hranom. Kvalitetno sjeme i sadni materijal jedan je od osnovnih preduvjeta za uspješno i isplativo bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

Pisane vijesti