U e-savjetovanju Nacrt Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane

Slika /slike/Priopcenja/prr.jpg
Pozivom na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5.R4-I1 - Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, kriteriji i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih provedbi projekata koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

U okviru Poziva sredstva će se dodijeliti projektima usmjerenim na jačanje infrastrukturnih kapaciteta posrednika u lancu doniranja hrane za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane na relaciji posrednik u lancu doniranja hrane-krajnji primatelj te banke hrane za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane na relaciji donator-posrednik u lancu doniranja hrane.

Potpora se isplaćuje u obliku bespovratnih sredstava u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. EU sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost RH u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 30 milijuna kuna.

Cilj ovog projekta je ojačati infrastrukturne kapacitete posrednika u lancu doniranja hrane kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.

U sklopu aktivnosti vezanih uz podnošenje prijava,  u razdoblju od 7. do 10. lipnja 2022. godine u Osijeku, Rijeci, Zagrebu i Splitu organizirane su regionalne informativne radionice za prijavu na Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane.

E-savjetovanje se nalazi na poveznici.

Pisane vijesti