Sva stabla zaražena potkornjakom bit će posječena i uklonjena iz šume

Ministar Tomislav Tolušić posjetio je danas Gorski kotar na čijem području je otkriven štetni organizam smrekov pisar (potkornjak). Na području nekoliko jedinica lokalne samouprave u Gorskom kotaru - Čabar, Delnice, Vrbovsko, Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad – otkriven je potkornjak koji napada obične smreke.

Počinjemo sa žurnim mjerama suzbijanja potkornjaka - sva zaražena stabla će biti označena, posječena i uklonjena iz šume. Pozivam sve šumoposjednike da se odazovu i krenu sa žurnim postupcima kako bismo spriječili širenje ovog opasnog nametnika““rekao je ministar Tolušić dodajući da „šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika imaju pravo na naknadu troškova za radove, sanaciju i obnovu šumskih sastojina“.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja smrekovog potkornjaka, Hrvatske šume, Šumarski fakultet i šumoposjednici dužni su započeti provođenje mjera na zaraženom području u roku od 30 dana. Ako šumoposjednik ne poduzme odgovarajuće mjere Ministarstvo poljoprivrede će za provedbu mjera ovlastiti pravnu osobu sukladno Zakonu o šumama. Za šumoposjednike u zaraženom području koji neće započeti provođenje mjera u roku jer su odsutni, nepoznatog boravišta ili se radi o neriješenim imovinsko-pravnim pitanjima, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan, na čijem području se nalaze zaražene šume, ovlašteni su uspostaviti privremeno upravljanje tim šumama u skladu s Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

„Kroz Program ruralnog razvoja RH privatnim šumoposjednicima je na raspolaganju oko 40  milijuna kuna za pokrivanje svih troškova biološke obnove njihovih šuma uključujući i besplatno stručno savjetovanje“, istaknuo je ministar Tolušić.

Smrekov potkornjak jedan je od najznačajnijih europskih štetnika kojemu je domaćin obična smreka. Posljednjih godina, u cijeloj Europi, ali i u svijetu, došlo je do naglog porasta populacija i šteta od potkornjaka uzrokovanih klimatskim promjenama (ekstremne vremenske prilike, sušna razdoblja i sušne godine). Ovaj štetnik stalno je prisutan u smrekovim šumama i svake godine uzrokuje određene štete čija veličina ovisi prije svega o vremenskim prilikama, gustoći populacije te dostupnosti resursa za hranu i razmnožavanje. U suzbijanje smrekova pisara uključene su sve službe Ministarstva poljoprivrede, uz stručnu potporu Šumarskog fakulteta i Hrvatskog šumarskog instituta.



Stranica