Sjednica Vlade: usvojeni program potpore za pčelarstvo i izvanredne mjere u stočarstvu

Slika /slike/Priopcenja/VRH_3907.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica, ukupno vrijedan 1,2 milijuna kuna, te izvanredne mjere za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva, vrijedne 80 milijuna kuna. Također, Vlada je usvojila amandman na Zakon o sigurnosti prometa na cestama i Uredbom povećala koeficijente magistrima sestrinstva i vozačima saniteta što će dovesti do povećanja plaća.

 U saborsku proceduru upućen je Konačni prijedlog zakona o strateškim robnim zalihama kojim se omogućuje još bolje funkcioniranje  robnih zaliha za slučajeve propisane zakonom. Također, Vladi se omogućuje da na efikasan način brzo i promptno djeluje putem Ravnateljstva za robne zalihe, civilne zaštite i ostalih tijela i organizacija koja su uključena u sprječavanje i saniranje katastrofa kako ratnih, klimatskih i humanitarnih te u slučaju velikih nesreća, bioloških događaja, tehničko-tehnoloških događaja i ekoloških katastrofa.

Vlada je prihvatila amandmane na Zakon o sigurnosti prometa na cestama te tako uvažila argumente liječničke struke koji su se usprotivili da liječnici zbog privremenih bolesti pacijentima vozačima oduzimaju vozačke dozvole.
 
Predstavljajući amandmane, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pojasnio je kako se njima predlaže se da se u konačnom prijedlogu Zakona izmijene odredbe koje u bitnom propisuju obvezu svim liječnicima, odnosno liječniku koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabranom liječniku da o privremenoj nesposobnosti upozori vozača te dano upozorenje evidentira u medicinskoj dokumentaciji.
 
Privremena nesposobnost ne može biti duža od šest mjeseci, sukladno pravilniku kojim se propisuju zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače. 
 
"Po isteku roka o privremenoj nesposobnosti vozač se neće ponovno upućivati na liječnički pregled", dodao je ministar.
 
Za liječnike koji ne obavijeste vozača o privremenoj nesposobnosti te podatak o tome ne evidentiraju u medicinskoj dokumentaciji, propisane su prekršajne sankcije, kao i za vozače koji će upravljati vozilom u prometu na cesti za vrijeme dok mu je od strane liječnika izdano upozorenje o privremenom zdravstvenom stanju.
 
Predložene odredbe o privremenoj nesposobnosti vozača za upravljanje vozilom stupit će na snagu danom donošenja izmjena Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače.
 
"Odredbe o postupanju liječnika u pogledu trajne nesposobnosti za vožnju se ne mijenjaju", zaključio je Božinović.
 
Osobe s invaliditetom oslobađaju se javnobilježničkih pristojbi
 
Sukladno preporuci Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sve osobe s invaliditetom ubuduće će biti oslobođene plaćanja javnobilježničkih pristojbi, predlaže Vlada izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbama koje je sa sjednice u četvrtak uputila u saborsku proceduru.
 
Izmjenama se predlaže i da se materija Tarifa javnobilježničkih pristojbi izdvoji iz sadržaja Zakona te bi tarife propisivala Vlada Uredbom, kako je to uređeno i za upravne i sudske pristojbe.
 
Zakon se usklađuje i s važećim prekršajnim zakonodavstvom, a usklađuju se i novčani iznosi iskazani u kunama s uvođenjem eura kao službene valute u Hrvatskoj.
 
Vlada je na sjednici usvojila i akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. - 2023. koji sadrži 16 mjera i 47 aktivnosti.
 
"Donošenjem ovog plana potvrđuje sa dugoročna orijentiranost Vlade ka podupiranju načela transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i korištenja prednosti novih tehnologija kako bi tijela javne vlasti na svim razinama bila učinkovitija i odgovornija te se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga", rekla je potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga.
 
Radi pružanja pomoći žrtvama napada na katoličke vjernike u nigerijskom gradu Owo te jačanja borbe protiv progona vjernika i vjerskih manjinskih skupina u svijetu, Vlada je donijela odluku o upućivanju humanitarne pomoći u ukupnom iznosu od 30.000 eura. U napadu koji se dogodio 5. lipnja stradalo je najmanje 50 ljudi, a među stradalima je bilo i djece.
 
Marić se zahvalio na povjerenju i suradnji
 
Vlada je prihvatila Zaključak u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva financija – Porezne uprave Republike Hrvatske i Ministarstva financija – Uprave za javne prihode Republike Sjeverne Makedonije.
 
"S obzirom da je ovo moja zadnja točka na sjednici Vlade još jednom da se zahvalim na povjerenju i suradnji svih ovih godina, od predsjednika vlade i ministara, državnih tajnika do stručnih službi. Da vam sve najbolje zaželim na profesionalnom i osobnom planu", rekao je ministar financija Zdravko Marić prije obrazloženja točke.
 
"Hvala Zdravko na ovim toplim riječima", dodao je premijer.
 
Potpore pčelarima, mjere za prilagodbu uzgajivačima stoke
 
Usvojen je program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica, ukupno vrijedan 1,2 milijuna kuna te izvanredne mjere za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva, vrijedne 80 milijuna kuna.
Ministrica poljoprivrede Marija Vučković kazala je da je u Hrvatskoj tijekom proljeća ove godine došlo do velikog pomora pčela u tri županije, koji je prouzročio gubitak od gotovo dvije tisuće pčelinjih zajednica, napomenuvši da je njihovim masovnim pomorom ugroženo oprašivanje poljoprivrednih i samoniklih usjeva.

Program ima za cilj oštećenim pčelarima nadoknaditi izgubljenu dobit zbog naglog prestanka proizvodnje te osigurati daljnji nastavak pčelarske proizvodnje.

"Ovim programom pomoći namjerava se pružiti financijska podrška pčelarima koji su izgubili pčelinje zajednice u pojedinačnoj vrijednosti do 860 kuna po pčelinjoj zajednici, pri čemu je za isplatu potrebna potvrda izdana od strane Državnog inspektorata. Ukupan program pomoći vrijedan je 1,2 milijuna kuna", rekla je ministrica. 

"Ministarstvo poljoprivrede radi nadogradnju fitosanitarnog sustava, koja će ih povezati sa svakom pojedinačnom kupnjom zaštitnog kemijskog sredstva u Hrvatskoj, a kako bi se takvi događaji ubuduće prevenirali", dodala je.   

Tijekom proljetnih mjeseci 2022. godine došlo je do masovnog pomora pčela na području Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije. Inspektori Državnog inspektorata zaključili su da je njihov pomor uzrokovan trovanjem,  uginule pčele su uzorkovane te je potvrđeno korištenje neodobrenih sredstava na tom području. 

Na području Međimurske županije stradalo je 1.620 pčelinjih zajednica kod 36 pčelara, na području Bjelovarsko-bilogorske županije 240 pčelinjih zajednica kod devet pčelara, a  na području Virovitičko-podravske županije 32 pčelinje zajednice kod pet pčelara.

80 milijuna kuna za izvanredne mjere u stočarstvu

Vlada je donijela i program izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva kojim želi ublažiti posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućiti nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima.

Vučković je kazala da su mlijeko, svinjsko meso, perad i jaja primarni stočarski proizvodi o kojima ovisi prehrambena sigurnost RH. Navela je da će se potpora dodjeljivati  mikro, malim i srednjim poduzećima, pri čemu su ukupna sredstva planirana za taj program vrijedna 80 milijuna kuna.

Potpora će se, istaknula je, isplaćivati nakon provedenih administrativnih kontrola, a najkasnije do 30. rujna 2022.   

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu unutar mjere/podmjere i to za mjeru 1. najviše do tisuću kuna po grlu, podmjeru 2.1. najviše do 750 kuna po grlu, podmjeru 2.2. najviše do 150 kuna po grlu, podmjeru 3.1. najviše do 0,50 kuna po kljunu i podmjeru 3.2. najviše do tri kune po kljunu, stoji u programu.

Provedbom tih mjera želi se osigurati nastavak proizvodnje mikro, malih i srednjih poduzeća u odabranim sektorima kojima je nužno osigurati financijsku pomoć u neočekivanim tržišnim uvjetima uzrokovanim ratnim sukobima u Ukrajini. Od spomenutih 80 milijuna kuna, 50 posto sredstava osigurano je u okviru sredstava učešća za pomoći a 50 posto sredstava iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda.

Suglasnost za zaduženje jedinicama lokalne i područne samouprave za financiranje kapitalnih projekata
 
Gradu Malom Lošinju i općini Babina Greda dana je suglasnost za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb. Mali Lošinj će s iznosom 891.000,00 eura financirati kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje sortirnice Kalvarija, a općina Babina Greda će iznos od 10 milijuna kuna koristiti za financiranje kapitalnih projekata „Izgradnja i opremanje sportske dvorane Osnovne škole Mijat Stojanović, Babina Greda“, „Izgradnja i opremanje kulturno turističkog parka sa pripadajućom šetnicom“ i „Rekonstrukcija/dogradnja i opremanje Hrvatskog doma kulture Franjo Delić“.
Općini Kaptol dana je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.56 milijuna kuna za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija javne rasvjete“.
 
Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama povećavaju se koeficijenti za magistre sestrinstva te vozačima sanitetskog prijevoza  što će dovesti do povećanja plaća.
 
Uvodi se i radno mjesto njegovatelja radi usklađivanja s Pravilnikom o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti te se za spomenuto radno mjesto uvodi koeficijent istovjetan koeficijentu njegovatelja u ustanovama socijalne skrbi. To usklađivanje bilo je potrebno s obzirom na to da je Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi prestala s radom stupanjem na snagu Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite a poslove i radnike preuzelo Ministarstvo zdravstva.
 
 
Prihvaćen je Zaključak u vezi s Pismom namjere između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i ministra Oružanih snaga Francuske Republike o suradnji u vezi s Europskim fondom za obranu.
 
Vlada je dala negativno mišljenje Hrvatskom saboru na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu predlagateljice Katarine Peović.
 
U obrazloženju mišljenja navodi se da Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao stručni nositelj pripreme ovoga Zakona, već razmatra i priprema optimalna rješenja kojima će se na cjelovit način riješiti sva otvorena pitanja koja proizlaze iz općeg propisa o radu. Radi se o zahtjevnom i odgovornom poslu koji traži temeljitu i detaljnu analizu te, s obzirom na opseg te socijalne gospodarske učinke predmetne materije, potrebna je prethodna rasprava sa socijalnim partnerima.
 
Prihvaćena su Izvješća o provedbi mjera iz Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2018. do 2021. godine, za 2021., Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2021. godinu te Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2021. godinu.

Pisane vijesti