Rast izvoza i pad uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2020. godini

Slika /slike/Priopcenja/20201113_izvoz.jpg
Prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku vanjskotrgovinskom razmjenom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Republike Hrvatske u prvih osam mjeseci 2020. godine smanjen je deficit u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 24% odnosno za više od 226 milijuna eura te iznosi 717,5 milijuna eura. Vrijednost izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda porasla je za 3,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosno za 45,8 milijuna eura, dok je vrijednost uvoza smanjena za 7,6% ili više od 180 milijuna eura.

Stupanj pokrivenosti uvoza izvozom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u razdoblju od siječnja do kolovoza 2020. godine iznosi 67,07 % i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećan je za više od 7%. Tako je u promatranom razdoblju stupanj pokrivenosti uvoza izvozom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda veći za 5,48%  od stupnja pokrivenosti uvoza izvozom za nepoljoprivredne proizvode.
  
Tijekom navedenog razdoblja porastao je izvoz žitarica (53,3 milijuna eura više), koje u istom periodu ostaju najznačajniji proizvodi u izvozu, zatim proizvoda od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka i slastičarskih proizvoda (12,2 milijuna eura više), riba i rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralješnjaka (11milijuna eura više), živih životinja (8,3 milijuna eura više) te ostataka i otpadaka od prehrambene industrije i pripremljene životinjske hrane (6,3 milijuna eura više). Najveći  pad vrijednosti uvoza u navedenom razdoblju u odnosu na isto razdoblje prošle godine zabilježen je kod meso i jestivih klaoničkih proizvoda za 36,8 milijuna eura, dok je najveći pad vrijednosti izvoza zabilježen kod kakaa i kakao proizvoda za 15,2 milijuna eura. 
 
Najznačajnija tržišta vanjskotrgovinske razmjene RH predstavljaju države EU-a i CEFTE. Izvozom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na tržište EU, u razdoblju od siječnja do kolovoza 2020. godine, ostvareno je 65,6 % ukupne vrijednosti izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a izvozom u države CEFTE 24,7 %. Vrijednost uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz država članica EU činila je 86,3 % ukupne vrijednosti uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a iz država CEFTE 7,7 %. Među najznačajnijim vanjskotrgovinskim partnerima Hrvatske ističu se Italija, Slovenija, Njemačka i Mađarska. Pri tome Hrvatska u promatranom razdoblju s Italijom ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. 

Pisane vijesti