Priopćenje Ministarstva poljoprivrede vezano uz prosvjede u Drnišu

Slika /slike/Priopcenja/infoMP.jpg
Vezano za prosvjede u Drnišu od strane udruge Hrvatski krški pašnjaci uz međusobnu podršku putem društvenih mreža voditelja Stožera za obranu hrvatskog sela Tomislava Pokrovca i udruge Hrvatski krški pašnjaci koju vodi Ivan Tešija, Ministarstvo poljoprivrede objavljuje priopćenje sljedećeg sadržaja.
Kao i u svakom prosvjedu, u njima uvijek sudjeluje dio ljudi koji imaju stvarne poteškoće koje Ministarstvo poljoprivrede nastoji ublažiti ili otkloniti na dobro poljoprivrede i hrvatskog ruralnog prostora. Ipak, u ovom prosvjedu u Drnišu ističe se dio poljoprivrednika poput predsjednika udruge Hrvatski krški pašnjaci Ivana Tešije i negdašnjih najvećih korisnika šumskih pašnjaka bez pravne osnove. 
Na Facebook stranici udruge Hrvatski krški pašnjaci, u najavi prosvjeda, navodi se da se poljoprivrednicima zabranjuje držati blago u selima, zabranjuje obrađivati zemlju motikom, zabranjuje klati blago na gospodarstvima i prodaja mesa; nadalje, da se poljoprivrednike tjera da rade u klaonicama udaljenim po 50 km, zabranjuje proizvodnja sira po tradicionalnom načinu, pečenje rakije, ispaša blaga; konačno da se poljoprivrednicima ne da državna zemlja, besramno oduzimaju europska sredstva, koruptivnim radnjama namještaju natječaji, odugovlači isplata putem neprovjerenog monitoringa. 
Sve navedeno je potpunosti netočno.  
Ističemo kako se poljoprivrednicima ne zabranjuje  držanje  blaga u selima, već se, naprotiv, svim, baš svim mjerama prioritizira domaći uzgoj, pronalaze rješenja za mnogobrojne izazove osjetljivim proizvodnjama u stočarstvu i objavljuju posebni natječaji za nove reprodukcijske centre, tovilišta i mliječne farme, samo u posljednje dvije godine, pored ostalih natječaja prihvatljivih za sve sektore pa tako i za stočarstvo, vrijedni više od 70 milijuna eura.
Ministarstvo poljoprivrede nikad, baš nikad, nije zabranilo obrađivanje zemlje motikom, već je riječ o manipulaciji udruge u vezi s jednom od  77 operacija Programa ruralnog razvoja kojom se poljoprivrednicima pružala nadoknada troška da mehaničke uništavaju korove, a ne koriste herbicide. Potpora je izračunata ne temelju dodatnih troškova uslijed korištenja specijalizirane mehanizacije koja iziskuje povećane troškove. Ni u toj mjeri motika nije bila zabranjena, samo njezina uporaba nije iziskivala povećane troškove prema kalkulacijama neovisnih stručnjaka.
Klanje na gospodarstvu za vlastite potrebe nije zabranjeno, osim trenutno u zoni ograničenja što proizlazi iz obvezujuće pravne regulative za zone ograničenja utvrđene Rješenjem Ministarstva poljoprivrede i objavljene u Službenom listu EU. Klanje na gospodarstvu za vlastite potrebe svugdje je drugdje moguće po pravilima koja su već dugo vremena na snazi, što podrazumijeva točno ono što i sam naziv govori - za vlastite potrebe, a ne za prodaju i tako je već godinama.  
Podsjećamo kako je Ministarstvo poljoprivrede kao jedan od zaključaka sastanka održanog s predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore, HPK Odbora za svinjogojstvo, Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske, Udruga uzgajivača svinja Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije, Udruge uzgajivača crne slavonske svinje Fajferica, Hrvatske udruge proizvođača svinja, Hrvatske gospodarske komore, Stožera za obranu hrvatskog sela i Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje još jučer (1. prosinca 2023. godine) uputilo u postupak e-savjetovanja dvije izmjene programa kojima je osigurano dodatnih 7,5 milijuna eura potpore zbog pojave afričke svinjske kuge. 
Pečenje rakije i proizvodnja sira mogući su u odobrenim objektima sukladno propisima koji vrijede za odobrene objekte za prerade i takvi propisi su na snazi godinama.
Poljoprivrednicima se zemljište u državnom vlasništvu može dodijeliti putem javnog natječaja kojeg objavljuju jedinice lokalne samouprave, a ako one to ne učine, Ministarstvo poljoprivrede može, sukladno posljednjim izmjenama propisima preuzeti obvezu objavljivanja kako bi se proces ubrzao. To je Ministarstvo i učinilo za 22 jedinice lokalne samouprave u posljednjih nekoliko mjeseci, pri čemu su objavljeni natječaji za 4.
Također, napravljen je iskorak vezano uz žalbe, jer je proces odlučivanja o žalbama premješten u drugo tijelo, Ministarstvo poljoprivrede, kako ne bi isto tijelo odlučivalo o zahtjevu u prvom koraku i o žalbi u drugom koraku.
Ističemo kako se natječaji ne namještaju, a ako postoje sumnje u takvo što one se trebaju prijaviti nadležnim tijelima. Ministarstvo poljoprivrede je nebrojeno puta odgovorilo na ovakve sumnje i predstavke te pružilo informacije o svim adresama i kontaktima koje se bave potencijalnim nepravilnostima u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili samom Ministarstvu. 
Ministarstvo poljoprivrede nikoga ne tjera da šalje stoku na klanje u klaonice koje su udaljene više od 50 km. Poljoprivrednik koji, primjerice, ima više stotina grla stoke, očito je, ne može ih zaklati na gospodarstvu za vlastite potrebe, jer teško da ijedno gospodarstvo ima tolike vlastite potrebe. Sam je donosio svoje poslovne odluke, pa je tako odgovoran i za zakoniti promet - daljnju prodaju žive stoke putem računa ili otpremu na klanje. Međutim, ministarstvo je i u ovom slučaju objavilo poseban natječaj 2022. godine za tzv. mini klaonice u vrijednosti od 2,65 milijuna eura, upravo zbog sličnih primjedbi, no nitko od onih koji su se žalili na prostorni raspored klaonica, nije se javio na takav natječaj.  
O čemu je, u stvari, ovdje riječ i što se traži uz podršku, očito je, nekih političkih opcija, svjedoči najbolje primjer gospodarstva u kojem je član predsjednik udruge Hrvatski krški pašnjaci. 
U vrijeme stupanja na snagu Programa ruralnog razvoja u konkretnom slučaju gospodarstva koje je do tada brojilo između 20 i 30 krava dojilja te imalo potpore između 26 i 40 tisuća kuna, događa se sljedeće:
  1. 2015. godine gospodarstvo upisuje 434,98 hektara zemljišta u ARKOD;
  2. 2016. godine broj upisanih hektara u ARKOD kao temelj za potpore dostiže 812,34;
  3. 2017. godine u ARKOD-u je 759,04 ha, sljedeće 710,09 ha, zatim 712,61 u 2019., 704,03 u 2020. godini, 634, 75 ha u 2021. godini da bi u 2022. godini došlo do drastičnog pada u broju upisanih hektara slijedom pravne regulative koja zabranjuje upis u ARKOD državnog zemljišta bez dokaza o zakonitom posjedu.
U tom razdoblju odobreno mu je približno 1,93 milijuna eura potpora od čega je Agencija za plaćanja putem naknadnih kontrola zatražila povrat ili obračunala sankcije u iznosu od 696,3 tisuće eura, a broj hektara za koje je imao dokaz o zakonitom korištenju je bio 9,66.  To danas više nije moguće. 

Pisane vijesti