Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari dimoksistrobin

Slika /slike/Priopcenja/pesticidi2692023.jpg
Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači jedno sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari dimoksistrobin.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 540/2011 i (EU) 2015/408 оd 10. srpnja 2023. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari dimoksistrobin, koja je stupila na snagu 31. srpnja 2023. godine, propisano je da države članice moraju oduzeti registraciju sredstvu za zaštitu bilja koji sadržava aktivnu tvar dimoksistrobin.

Sredstvu za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari dimoksistrobin, koji se na tržištu Republike Hrvatske nalazi pod trgovačkim nazivom PICTOR temeljem navedene Uredbe, ukida se registracija za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 31. 1. 2024.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstvu za zaštitu bilja PICTOR do 30. 5. 2024., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstvu za zaštitu bilja do 31. 7. 2024.
(Tablica 1.)
 
Naziv SZB Aktivne Tvari Klasa Vlasnik Registracije
PICTOR Dimoksistrobin
  Boskalid
UP/I-320-20/06-01/225 BASF SE

Tablica 1. Popis sredstva za zaštitu bilja kojem se ukida registracija

Navedenu Provedbenu uredbu možete pronaći na Fitosanitarnom portalu na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/
 

Pisane vijesti