Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari imidakloprid, kalcijev fosfid i pencikuron

Slika /slike/Priopcenja/01-327.jpg
Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlače:
  • 5 sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari imidakloprid;
  • 1 sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari kalcijev fosfid;
  • 1 sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari pencikuron.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1643 оd 5. studenoga 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu roka važenja odobrenja aktivnih tvari kalcijev fosfid, denatonijev benzoat, haloksifop-P, imidakloprid, pencikuron i zeta-cipermetrin, koja stupa na snagu 26. studenoga 2020. godine, propisano je da države članice moraju izmijeniti rok valjanosti rješenja sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/1643 оd 5. studenoga 2020.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari imidakloprid, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: BOXER 200 SL, CONFIDOR SL 200, DALI, GAUCHO FS 600 ROT i KOHINOR 200 SL temeljem navedene Uredbe, ukidaju su registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 1. ožujka 2021.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja BOXER 200 SL, CONFIDOR SL 200, DALI, GAUCHO FS 600 ROT i KOHINOR 200 SL do 1. rujna 2021., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 1. lipnja 2022. (Tablica 1.)
 
Naziv SZB Aktivne Tvari Klasa Vlasnik Registracije
BOXER 200 SL imidakloprid UP/I-320-20/03-01/127 Sharda Cropchem Limited
CONFIDOR SL 200 imidakloprid UP/I-320-20/05-01/269 BAYER AG
DALI imidakloprid UP/I-320-20/05-01/198 Cheminova A/S
GAUCHO FS 600 ROT imidakloprid UP/I-320-20/99-01/1 BAYER AG
KOHINOR 200 SL imidakloprid UP/I-320-20/05-01/271 Nufarm GmbH & Co KG

Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Sredstvu za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari kalcijev fosfid, koji se na tržištu Republike Hrvatske nalazi pod trgovačkim nazivom: POLYTANOL, temeljem navedene Uredbe, ukidaju se registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 1. ožujka 2021.
 
Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja POLYTANOL do 31. prosinca 2021., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 1. lipnja 2022. (Tablica 2.)
 
Naziv SZB Aktivne Tvari Klasa Vlasnik Registracije
POLYTANOL kalcijev fosfid UP/I-320-20/17-03/174 Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Tablica 2. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Sredstvu za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari pencikuron, koji se na tržištu Republike Hrvatske nalazi pod trgovačkim nazivom: MONCEREN 250 FS, temeljem navedene Uredbe, ukida su registracija za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 31. svibnja 2021.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja MONCEREN 250 FS do 30. studenog 2021., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 30. studenog 2022. (Tablica 3.)
 
Naziv SZB Aktivne Tvari Klasa Vlasnik Registracije
MONCEREN 250 FS pencikuron UP/I-320-20/16-03/251 BAYER AG

Tablica 3. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Navedenu Provedbenu uredbe možete pronaći na Fitosanitarnom portalu pod nazivom Propisi - klikom na Sredstva za zaštitu bilja – drugim klikom na Sredstva za zaštitu bilja ili na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/

Pisane vijesti