Izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja definirani uzgoj i zaštita sive pčele

Slika /slike/Priopcenja/2020_11_19_zakon.jpg
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u četvrtak, 19. studenoga 2020. utvrđen je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja, koji ima za cilj osigurati pravnu osnovu za definiranje uvjeta uzgoja i zaštite izvorne sive pčele, omogućiti priznatom uzgojnom udruženju vođenje Registra uzgajivača matica te regulirati operativnu provedbu poslova pašnog reda, koje do sada nije bilo propisano u važećem Zakonu.

Analizom sadašnjeg normativnog okvira ocijenjena je potreba daljnjeg unaprjeđenja nacionalnog zakonodavstva u području pčelarstva gdje je propisano da se u Republici Hrvatskoj uzgaja siva pčela, međutim nije propisana mogućnost da se uvjeti uzgoja sive pčele, koja je naša izvorna pasmina, dodatno urede pravilnikom. Budući da je Zakonom propisano da uvjete upisa u Registar određuje priznato uzgojno udruženje koje iste provjerava na terenu, u skladu s time, ovim zakonskim izmjenama predlaže se da i Registar uzgajivača matica vodi priznato uzgojno udruženje. Također, operativno vođenje poslova vezanih za provedbu pašnog reda nije propisano u važećem Zakonu te se ovim zakonskim izmjenama osigurava pravna osnova za vođenje poslova vezanih za provedbu pašnog reda.
 
Zakonom o uzgoju domaćih životinja uređuje se uzgoj domaćih životinja, priznavanje uzgojnih udruženja i organizacija, odobrenje uzgojnih programa, nadležnost za provedbu uzgojnog programa, specifične tehničke aktivnosti vezane s upravljanjem uzgojnim programom, proširenje geografskog područja provedbe uzgojnog programa, upravljanje genetskim resursima domaćih životinja, stjecanje statusa izvornosti pasmine domaćih životinja, priznavanje nove pasmine domaćih životinja, očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja, uzgoj i reprodukcija domaćih životinja, zootehnički certifikati, provedba umjetnog osjemenjivanja i osposobljavanje uzgajivača za provedbu umjetnog osjemenjivanja, vođenje potrebnih evidencija i registra o proizvodnji i prometu zametnih proizvoda, uzgoj sive pčele, katastar pčelinjih paša, način držanja pčela i korištenje pčelinje paše, uzgoj peradi, prikupljanje podataka o uzgojnoj vrijednosti konja, nadležno tijelo, nadzor i kontrola te druga pitanja važna za uzgoj domaćih životinja.

Pisane vijesti