Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari miklobutanil

Slika /slike/Priopcenja/zaštita vocki.jpg
Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači 5 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari miklobutanil. Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. aktivnoj tvari miklobutanil prestalo je vrijediti odobrenje te aktivna tvar miklobutanil više nije odobrena u Europskoj uniji.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari miklobutanil, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: FOND 12 E, SYSTHANE 24 E, MISHA 20 EW, SYSTHANE 20 EW i RITUAL temeljem navedene Uredbe, ukidaju su registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 31. srpnja 2021.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja FOND 12 E, SYSTHANE 24 E, MISHA 20 EW, SYSTHANE 20 EW i RITUAL do 31. siječnja 2022., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 31. siječnja 2023. (Tablica 1.)
 
Naziv SZB Aktivne Tvari Klasa Vlasnik Registracije
FOND 12 E miklobutanil UP/I-320-20/04-01/157 Sharda Cropchem Limited
SYSTHANE 24 E miklobutanil UP/I-320-20/99-01/115 Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
MISHA 20 EW miklobutanil UP/I-320-20/15-01/284 Sharda Cropchem Limited
SYSTHANE 20 EW miklobutanil UP/I-320-20/16-03/263 Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
RITUAL miklobutanil UP/I-320-20/17-03/175 INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Navedenu Provedbenu uredbu možete pronaći na Fitosanitarnom portalu pod nazivom Propisi - klikom na Sredstva za zaštitu bilja – drugim klikom na Sredstva za zaštitu bilja ili na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/

Pisane vijesti