Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije biogospodarstva do 2035.

Slika /slike/Priopcenja/bioekonomija26102022.jpg
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. listopada 2022. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije biogospodarstva do 2035., kojom je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za izradu Strategije biogospodarstva do 2035.
 
Strategija će obuhvatit javne politike iz svih sektora relevantnih za područje biogospodarstva, definirati viziju i strateške ciljeve razvoja biogospodarstva, vodeći računa o načelima održivog razvoja i nacionalnim razvojnim smjerovima, razvojnim potrebama i potencijalima biogospodarstva.
U okviru ove Strategije izradit će se indikativni financijski plan i mehanizmi za provedbu ciljeva.
 
Izrada ove Strategije zahtjeva participativni, multisektorski pristup te će kroz stručnu radnu skupinu i javno savjetovanje u njenu izradu biti uključena i druga tijela državne uprave, lokalna i područna (regionalna) samouprava, znanstvene i istraživačke institucije, nevladine organizacije, privatni sektor i drugi zainteresirani dionici.
 
Ministarstvo poljoprivrede zaduženo je za koordinaciju izrade ove Strategije.

Pisane vijesti