Od danas novi režim ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Slika /arhiva/datastore/imagestore/780x400/780x400_150426781101-163.jpg

Novi režim ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline počinje se primjenjivati od danas, 01. rujna 2017. godine. Prema novom režimu koji je uspostavljen na prijedlog hrvatskih i talijanskih znanstvenika u najdubljem dijelu Jabučke kotline radi neophodne zaštite najosjetljivijeg područja za rast i mrijest važnih gospodarskih vrsta, zabranjuje se ribolov povlačnim alatima, okružujućim mrežama plivaricama srdelarama, stajaćim parangalima, povrazima, vršama, mrežama stajaćicama te športski i rekreacijski ribolov.

Iznimno, radi zadržavanja ribolova u otvorenom dijelu Jadrana i smanjenja ribolovnog napora u kanalskim područjima, rubni dio Jabučke kotline (uz ribolovnu zonu C, tzv. džep) bit će otvoren od 01. studenog do 31. kolovoza za gore spomenute alate i vrste ribolova pri čemu će ribolovni napor biti strogo reguliran ograničenjem broja plovila i vremenskimograničenjem ribolova. Pri tom je važno napomenuti da sva plovila koja budu obavljala gospodarski ribolov u tzv. džepu imaju obvezu instalacije VMS-a i elektronskog očevidnika, najkasnije do 01. siječnja 2018. godine.

Stoga pozivamo zainteresirane ribare koji udovoljavaju uvjetima iz Pravilnika da što prije podnesu zahtjev za instalaciju uređaja Ribarskom monitoring centru Uprave ribarstva, odnosno do 01. listopada 2017. godine. Ovakav režim ribolova u ovom području trajat će najmanje tri godine, nakon čega će znanstvenici na temelju provedenih istraživanja predložiti daljnje smjernice za upravljanje ovim područjem.

„Jadran je more koje zaslužuje posebnu pozornost i posebnu regulaciju. Već se dugo zalažemo za prepoznavanje naših potreba i zaštitu naše ribe i naših ribara. Želimo zadržati princip upravljanja ribolovnim naporom i ne želimo uvođenje sustava ulovnih kvota jer smatramo da je pristup koji unazad nekoliko godina primjenjujemo učinkovitiji u zaštiti našeg ribljeg fonda i europskog ribolovnog mora u cjelini.

- izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

RH već dugi niz godina provodi mjere upravljanja ribolovom kojima se umjesto ograničavanja količine ulova (kvota) ograničava ribolovni napor (prostorno vremenska regulacija ribolova). Takva se mjera pokazala izuzetno učinkovitom u unutarnjim i teritorijalnim vodama RH i provodi se za gotovo sve oblike ribolova radi zaštite pridnenih i pelagičnih resursa. S obzirom da je akvatorij Jabučke kotline područje koje se u jednom dijelu nalazi pod jurisdikcijom RH (ZERP), a u drugom dijelu spada u otvorene vode Jadrana, za njegovu zaštitu bila je nužna koordinacija hrvatske i talijanske administracije i znanosti, odnosno uvođenje istih mjera upravljanja koje se prema preporuci znanstvenika ne odnose na kvotni sustav upravljanja već na ograničenje ribolovnog napora.Stranica