Objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

Slika /slike/Priopcenja/krave.jpg
U Narodnim novinama br. 10/2021 od 5. veljače 2021. godine, objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba mjera Programa, uvjeti prihvatljivosti, razdoblje i način podnošenja zahtjeva za potporu, administrativna kontrola, isplata i povrat sredstava.

Program je vrijedan 70 milijuna kuna, a obuhvaća potpore uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele, tovne junadi i krmača te proizvođačima jabuka, mandarina i krumpira.

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nakon podnošenja zahtjeva putem AGRONET-a isti je potrebno ispisati, ovjeriti i dostaviti Agenciji preporučenom pošiljkom na adresu: Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb s naznakom: „Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19“. Podnošenje zahtjeva moguće je od 10. veljače do 05. ožujka 2021. godine.

Uz zahtjev svi podnositelji prilažu izjavu propisanu Pravilnikom te kopiju Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2020. godinu ukoliko je podnositelj pravna osoba.

Proizvođači jabuka, mandarina i krumpira prilažu i dostavljaju i popratnu dokaznu dokumentaciju (otpremnicu/račun) za trženje robe kojom se dokazuje zadovoljenje uvjeta o stavljanju na tržište propisanih količina po hektaru. Korisnici koji nisu upisani u Registar poreznih obveznika kao dokaz o prodanim količinama vlastitih proizvoda dostavljaju podatak iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih proizvoda koja se popunjava sukladno članku 14. stavku 2. Pravilnika o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/2019) i  članku 10. stavku 3. i stavku 4. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (NN 62/2019, 91/2020).
 
Pravilnik je dostupan na poveznici .

Pisane vijesti