Objavljen Natječaj vrijedan 150 milijuna kuna za investicije u javno navodnjavanje

Slika /slike/Priopcenja/nature-3526840_640.jpg
U utorak, 18. siječnja 2022. godine, objavljen je Natječaj iz Programa ruralnog razvoja za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u svrhu smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje te povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150 milijuna kuna, a rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 1. do 28. veljače 2022. godine.

Prihvatljivi korisnici u ovom Natječaju operacije 4.3.1. su jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično). Intenzitet potpore iznosit će najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 
Do sada je u okviru operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“  kroz 17 projekata ugovoren iznos potpore veći od 666 milijuna kuna. U okviru Strateškog plana ZPP 2023. – 2027. kroz intervenciju „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ planirana su sredstva u iznosu od 82,3 milijuna eura, sve u cilju poboljšanja praksi koje doprinose prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena.
 
Detalje Natječaja možete pogledati na poveznici.  

Pisane vijesti