Obavijest o privremenim izvanrednim mjerama za označavanje hrane uslijed krize u Ukrajini i Rusiji

Slika /slike/Genericke/2019-psenica.jpg
Kriza u Ukrajini i Rusiji utječe na prehrambenu industriju u smislu opskrbe nekim proizvodima, posebice suncokretovim uljem te drugim biljnim uljima i žitaricama i njihovim proizvodima, a koji se koriste kao sirovine i sastojci u prehrambenoj industriji. Poremećaji u opskrbi navedenim proizvodima utječu na dio prehrambene industrije koja te sastojke mora zamijeniti. Potreba za brzim prijelazom na drugi sastojak onemogućava subjekte u poslovanju s hranom da u potpunosti ispune sve zahtjeve označavanja hrane.
 
U ovoj situaciji potrebno je omogućiti fleksibilan pristup označavanju hrane ne dovodeći u pitanje sigurnost hrane kao i obvezu poštenog i potpunog informiranja potrošača o hrani te vodeći računa o dodatnim troškovima subjekata u poslovanju s hranom.
Ovakav fleksibilan pristup dopušten je samo ako je zamjena sastojaka opravdana, uvjetovana krizom i sigurnost hrane nije ugrožena, pri čemu je također potrebno osigurati sljedivost zamjenskog sastojka.
 
Obuhvat
 
Fleksibilan pristup se odnosi na biljna ulja i njihove proizvode te žitarice i njihove proizvode koji se koriste kao sastojak hrane.
Ovim fleksibilnim pristupom označavanju hrane nisu obuhvaćeni dodatci prehrani i hrana za dojenčad.
 
Postojeća ambalaža
 
U slučaju već postojeće ambalaže, a koja zbog krizne situacije nije u skladu sa stvarnim sastojcima hrane, dopušteno je korištenje takve ambalaže bez obzira na korištenje zamjenskog sastojka. Pri tome je odgovornost subjekta u poslovanju s hranom da proizvod stavljen na tržište bude siguran. Ukoliko je zamjenski sastojak tvar ili proizvod iz Priloga II. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, koji uzrokuje alergije ili intolerancije, subjekt u poslovanju s hranom mora u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1169/2011 označiti taj sastojak, dakle svaki zamjenski sastojak koji predstavlja rizik u tom smislu mora biti naveden na ambalaži, pri čemu je prihvatljivo preljepljivanje postojećih deklaracija novim etiketama.
Također, subjekt u poslovanju s hranom mora na odgovarajući način, koristeći sve raspoložive komunikacijske kanale i metode (primjerice, preljepljivanje postojećih etiketa, digitalno označavanje, web stranice, informacije na prodajnom mjestu) obavijestiti svoje kupce o proizvodu kod kojeg je došlo do zamjene označenog sastojka, kao i o drugim posljedično promijenjenim informacijama.
 
Nova ambalaža
 
Subjekt u poslovanju s hranom mora novu ambalažu proizvoda izraditi što je prije moguće sukladno s odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011 i u skladu sa stvarnim sastojcima proizvoda pri čemu se zbog velike varijabilnosti dostupnih ulja na tržištu dopušta u popisu sastojaka navesti sva ulja za koje je vjerojatno da će biti korištena kao sastojak u proizvodu.
 
Primjena navedenog fleksibilnog pristupa odnosi se proizvode stavljene na tržište Republike Hrvatske te traje do prestanka krize ili do rješavanja ovog pitanja na EU razini.

Pisane vijesti