Obavijest korisnicima izravnih plaćanja - utjecaj suše kao više sile na sjetvu postrnih usjeva i ostvarivanje zelenih plaćanja za 2022. godinu

Slika /slike/Priopcenja/20220819susa.jpg
Kako je uslijed nedostatka oborina i ekstremno visokih temperatura onemogućena osnovna i dopunska obrada tla za sjetvu postrnih usjeva, za korisnike koji neće biti u mogućnosti ispuniti uvjete iz članka 33. stavka 11. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (NN 27/2022 i 53/2022 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) vezano uz postrne usjeve, moguće je primijeniti odredbe o višoj sili iz članka 172. Pravilnika.

Da bi viša sila bila primjenjiva i prihvatljiva, korisnici su dužni Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u pisanom obliku i na propisanim Obrascima 4. i/ili 5. Priloga 3. Pravilnika dostaviti odgovarajući dokaz (Odluku Županijskih/gradskih/općinskih povjerenstava o proglašenju elementarne nepogode), u roku od 15 radnih dana od trenutka kada to mogu učiniti.

Pisane vijesti