Naknade lovoovlaštenicima za sudjelovanje u sprječavanju širenja afričke svinjske kuge

Slika /slike/Priopcenja/dsvinje3082023.jpg
Kako bi se ublažili negativni gospodarski i socijalni učinci, financijski pomoglo lovoovlaštenicima te ih se potaknulo na aktivno sudjelovanje u sprječavanju daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, Vlada Republike Hrvatske je donijela Zaključak u vezi nadoknade za odstrel divljih svinja, objavljen u Narodnim novinama 83/23.  

S ciljem osiguravanja provedbe mjera kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge kod svinja divljih u lovištima na području Republike Hrvatske, ministrica poljoprivrede je dana 29. kolovoza 2023. donijela Odluku kojom je utvrđena visina naknade u lovoovlaštenicima za odstrel svakog pojedinačnog grla svinje divlje u zonama zaštite, zonama nadziranja i zaraženim zonama. Visina naknade je 75 eura po grlu.

Detaljne informacije dostupne su na poveznici.

Pisane vijesti