Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da se uključe u kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova

Slika /slike/Priopcenja/2020_03_18infoK.jpg


 

U tijeku su pripreme programskih dokumenata, strategija i planova.
 

Ministarstvo poljoprivrede započelo je s procesom izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. U tu svrhu, ako imate projekt koji namjeravate prijaviti za sufinanciranje, pozivamo vas da se popunjavanjem ovog upitnika uključite u stvaranje baze projekata. 

Naime, u završnoj su fazi izrade nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture. Za sljedeće programsko razdoblje (2021. – 2027.) priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike, te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike. 

Stoga će vaše uključivanje i doprinos ovom upitniku pridonijeti još kvalitetnijoj pripremi programskih dokumenata, strategija i planova. Pomoći će i planiranju konkretnih mjera koje će se u narednom periodu moći prijaviti za financirane iz europskih fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) odnosno iz Državnog proračuna.

 
Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem Google obrasca, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

Unaprijed vam zahvaljujemo na doprinosu!

Pisane vijesti